Turkchem Chem Show Eurasia 2014 Fuarýn'da standýmýza göstermiþ olduðunuz ilgi için teþekkür ederiz.

YENÝ!!! 1-Propanol ve Siklohegzanon stoklarýmýza girmiþtir...

YENÝ !!! Potasyum iyodür , Potasyum iyodat ve Sodyum iyodür  stoklarýmýza girmiþtir...

Kristal Fenol satýþýmýz baþlamýþtýr...

Tekkim Laboratuvar kimyasallarýnda
2,5 Lt. Cam ve 2,5 Lt. Plastik ambalajlý
satýþlarýmýz baþlamýþtýr.

Yeni! Gümüþ Nitrat üretimimiz baþlamýþtýr. Fiyat için irtibata geçiniz. 

Üretici firmanýz Tekkim ABSOLLU ALKOL % 99.9 üretimine baþlamýþtýr.

Yüksek kapasiteli destilasyon cihazýnýn montaj iþlemi tamamlanmýþ ve faaliyete geçmiþtir. 

Aşağıdaki kutucuğa ürün kodunu girip, ara butonuna tıklarsanız
ürün Spesifikasyon Sertifikası'nı görüntülüyebilirsiniz...


Size en yakın bayi bilgilerine ulaşmak için lütfen listeden
bir şehir seçiniz...